неистински

неистински
неѝстинск|и, , <-и>
прил inautèntico; (фалшив) fàlso, contraffàtto

Български-италиански речник. 2015.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • неистински — прил. неистинен, лъжлив, неверен, неточен, погрешен, фалшив, мним, лъжовен, измамен прил. подправен, фалшифициран, фиктивен прил. изкуствен, спомагателен прил. подставен, незаконен, привиден, престорен …   Български синонимен речник

 • изкуствен — прил. неестествен прил. имитиран, възпроизведен, копиран, пресъздаден прил. изкривен, изкълчен прил. престорен, неискрен, фалшив, лъжлив, фалшифициран, измамлив прил. подправен прил. недействителен, въображаем, илюзорен …   Български синонимен речник

 • измамлив — прил. лъжовен, лъжлив, измамен, неистински, примамлив, привиден, измамнически прил. съблазнителен, прелъстителен прил. лицемерен, притворен, подъл, вероломен прил. химеричен, призрачен, миражен прил. илюзорен, въображаем прил …   Български синонимен речник

 • измислен — гл. мним, фиктивен, лъжовен, неистински, лъжлив, неверен, изсмукан из пръсти, нереален, недействителен, несъществуващ, въображаем, фантастичен …   Български синонимен речник

 • лъжлив — прил. лъжовен, неверен, неточен, погрешен, неистинен, превратен, неистински, измислен, измамлив, измамен, изкуствен, неестествен, симулативен, престорен прил. измамнически, фалшив, фалшифициран, подправен прил. лицемерен, притворен, коварен,… …   Български синонимен речник

 • мним — прил. въображаем, фиктивен, самозван, фалшив, лъжлив, привиден, предполагаем, неистински, неверен, лъжовен, измислен, фантастичен, нереален, недействителен, притворен, престорен, симулативен прил. покачен прил. символичен, проформа …   Български синонимен речник

 • неверен — прил. неточен, погрешен, лъжлив, лъжовен, неправилен, неистински, мним, фиктивен, несъществуващ, фалшив прил. неверник, изменник, вероломник, предател, измамник, нечестен, несигурен прил. коварен, вероломен, предателски, изменнически прил. подъл… …   Български синонимен речник

 • недействителен — прил. неистински, нереален, въображаем прил. невалиден, незаконен, нищожен прил. измамлив, илюзорен, изкуствен прил. лишен от законна сила прил. привиден прил. фантастичен, удивителен, баснословен …   Български синонимен речник

 • недостоверен — прил. лъжлив, неверен, неистински, неавтентичен, недействителен, подправен прил. съмнителен прил. фалшифициран, изопачен …   Български синонимен речник

 • незаконен — прил. беззаконен, противозаконен, незаконосъобразен, в нарушение на закона, непозволен, забранен, запретен, недопустим, неправилен, неоснователен, неправ, несправедлив прил. безконтролен, безотговорен, своеволен прил. недействителен, невалиден… …   Български синонимен речник

 • неправдоподобен — прил. невероятен, неистински, чуден, необикновен, недопустим, невъзможен, неимоверен, странен, невъобразим, немислим, баснословен, фантастичен, изключителен, неестествен, свръхестествен, невъображаем, неописуем …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”